Kent u bijnamen?

beeld_kenu_u_bijnamenDe meeste informatie die in het boek Utrechtse bijnamen staan vermeld, zijn veelal mondeling vernomen. Dit brengt het risico met zich mee dat bepaalde namen niet op de juiste wijze zijn gespeld of onvolledig of onjuist zijn. Mogelijk woonde de persoon bijvoorbeeld in (ook) in een andere straat of wijk dan vermeld. Mocht aanvullingen hebben, dan stellen het zeer op prijs wanneer u ons helpt . Ook als u in het algemeen aanvullende informatie heeft, houden wij ons daarvoor aanbevolen.

Oude ToosOngetwijfeld zijn er veel meer bijnamen bekend dan dit boekje bevat. Volledigheid is hier nu eenmaal niet mogelijk. Daarom roepen wij hierbij de lezer op om bijnamen die niet in dit boekje staan door te geven. Gaarne ontvangen we , indien die u bekend zijn:
bijnaam, naam, geboorte- en sterfjaar, toelichting op de persoon en de reden of oorzaak van de bijnaam. Ook bijnamen van de Utrechter in het algemeen, van wijken en wijkbewoners, van gebouwen, winkels, clubs en instellingen etc. hebben onze interesse.

De ponskaart

De ponskaart